ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌

ᠴᠢᠭᠢ ᠡᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠳ ᠯᠠ

ᠵᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ

ᠡᠮ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠ

ᠡᠰ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠷᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠰᠠᠷᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠭᠢᠳᠠᠯ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠵᠤ ᠭᠤᠳᠤᠯ᠎ᠠ

ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠭᠤᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠱᠥᠭᠦᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ

ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠰᠠᠶ‍ᠢ

ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ

ᠥᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠱᠤᠤᠭᠢᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠨ

ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

《ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ ︕》

ᠬᠠᠴᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠪᠣᠢ ︕

《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠡᠴᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠴᠢᠭᠡ ︕》

ᠬᠠᠰᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠢ ︕

《ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠤ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠳ᠋ᠡ ︕》

ᠥᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠪᠣᠢ ︕

《ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠡ ︕》

ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠢ ︕

《ᠭᠡᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠳ᠋ᠠ ︕》

ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠣᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠪᠣᠢ ︕

《ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠩᠳᠠᠯ᠎ᠠ ︕》

ᠭᠡᠷᠰᠡᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠢ ︕

ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠶᠠᠩᠰᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠨ

ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠵᠠᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠴᠡᠨ

ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠰᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠠᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ

ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠤᠨ

ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠯᠠᠵᠤ

ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠶᠠᠭ ᠳᠠᠭ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠷᠠᠵᠤ

ᠶᠠᠪᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠮᠪᠣᠢ᠌ᠵᠤ

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠨ

ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠢᠷᠠᠨ

ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠠᠨ

ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭᠡ

ᠰᠤᠯᠢᠭᠠᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠨ

ᠳᠦᠵᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠲᠦᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠵᠢ

ᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠤ ᠪᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ

ᠭᠡᠷᠰᠡᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠭᠡᠪᠠᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠨ᠎ᠡ

ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦᠯᠡᠷ

ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠰᠢᠨᠠᠯᠤᠯ

ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ ︕

ᠲ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠷᠴᠢᠯᠭᠠᠬᠤ

ᠲ᠋ᠠᠬᠤᠯ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠯᠴᠢᠶ᠎ᠠ

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ

ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠦ ︖

ᠴᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ᠎ᠠ

ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠦ ︖

ᠪᠦᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠵᠠᠷᠤᠤᠳ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳ·ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11906
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ